Kind en jeugd

Psychologische hulp voor uw kind


Wanneer u zich zorgen maakt over de ontwikkeling van uw kind en probleemgedrag niet vanzelf over lijkt te gaan dan kunt u terecht bij PsyProvence Online. 

 

Vanaf 16 jaar mag een jongere zichzelf aanmelden. Voor kinderen van 15 jaar en jonger is toestemming nodig van ouders om met het kind een therapeutisch traject te doorlopen. Niet alleen het kind maar ook ouders kunnen in het traject betrokken worden. Soms werken wij alleen met de ouders, om op die manier het kind te helpen. 

 

 

TER INSPIRATIE

Hieronder is een fragment van de reeks 'De fascinatie van...'  waarin wetenschappers van de Universiteit van Amsterdam in beeld worden gebracht. Prof. dr. Susan Bogels, hoogleraar Orthopedagogiek, vertelt over haar onderzoek naar de rol van ouders in de ontwikkeling van angsten bij kinderen. Zij richt zich in haar onderzoek ook op aandacht. Angst ontstaat door eenzijdig aandacht voor gevaarlijke dingen. Maar aandacht is trainbaar en verstelbaar. In de video wordt uitleg gegeven hoe Mindfulness hier bij kan helpen.