Kosten

En vergoeding


Tarief

Een oriënterend kennismakingsgesprek is altijd vrijblijvend en vanzelfsprekend kosteloos. Hierbij informeer ik u over het tarief. 

Mocht u besluiten met mij een behandel- of coaching-traject in te gaan dan beginnen we met een intake gesprek. 

 

De intake (een of twee sessies) en de daarop volgende behandelsessies duren elk 45 minuten. 

 

Er zijn verschillende betalingsregelingen mogelijk, dit zullen we bespreken tijdens het kennismakingsgesprek.  

Vergoeding

Psychologische hulpverlening wordt in sommige landen vergoed bij publieke instellingen, zoals ziekenhuizen en psychiatrische instellingen. 

Hulpverlening van een vrijgevestigde psycholoog wordt doorgaans niet vergoed. 

Er zijn enkele uitzonderingen, raadpleeg hiervoor uw (aanvullende) verzekering.