Methodiek

Therapie op maat


Door in te gaan op uw specifieke vragen, belemmeringen en te verwezenlijke doelen krijgt u 'therapie op maat'. We maken daarbij gebruik van diverse vormen van begeleiding en therapie met behulp van effectief bewezen behandelmethoden, afhankelijk van de hulpvraag, de klachten en uw doelen. De aangeboden behandelmethoden zijn wetenschappelijk onderbouwd, efficiënt en bewezen effectief. Vanzelfsprekend is uw    privacy en anonimiteit gewaarborgd.

In onze praktijk werken we met de volgende methodieken:

  • Cognitieve gedragstherapie, RET (Aaron Beck & Albert Ellis)
  • TEAM-CBT (Dr. David Burns) 
  • Mindfulness (Jon Kabat-Zinn)

  • Oplossingsgerichte therapie (Insoo Kim Berg & Steve de Shazer)

  • Positieve psychologie (Martin Seligman & Sonja Lyubomirsky)

  • Directieve therapie (Alfred Lange et al.)

  • Acceptance and Commitment Therapy (Steven Hayes)

  • Cliëntgerichte therapie (Carl Rogers)

Samen bekijken we waar de behandeling zich op kan richten. De combinatie van hulpvraag, de klachten en uw doelen bepalen welke methode en welk type interventie(s) zullen worden gebruikt.