Onze Aanpak

Doelgericht en krachtig


Bij PURA VIDA Online  ligt de nadruk op ‘doelgericht en krachtig’. Samen brengen we uw problematiek in kaart brengen, formuleren we doelen en werken we aan verbetering.

 

Hoe gaan we te werk?

1) Aanmelding: U kunt zich telefonisch en per email aanmelden. 

 

2) Intake: Het intake gesprek zal duidelijk maken wat de problematiek is en waar, vanuit therapeutisch inzicht, hulp geboden kan worden. Om een zo breed mogelijk beeld te krijgen van de problematiek zal zowel aandacht aan heden en verleden worden geschonken. Vanuit deze informatie kan in samenspraak een plan van aanpak worden gekozen. 

 

 

3) Plan van aanpak: Nadat er een traject is gekozen kunnen er wekelijks of twee-wekelijks gesprekken plaatsvinden, eventueel in combinatie met opdrachten of oefeningen om tussendoor mee aan de slag te gaan. 

 

4) Evaluatiegesprekken: Regelmatig zal in een evaluatiegesprek de voortgang van het traject worden besproken.

 

5) Afsluiting: Bij afsluiting van de therapie of het begeleidingstraject wordt aandacht geschonken aan terugvalpreventie door u inzicht te geven in eventuele valkuilen.  

 

 

Bij PURA VIDA Online krijgt u 'therapie op maat gemaakt', voor meer informatie over Onze Methodiek klik hier